หน้าหลัก ประวัติวัดเกริ่นกฐิน ประวัติหลวงพ่อเพี้ยน อคฺคธมฺโม จองเหรียญพระขุนแผนเนื้อผงว่าน จองเหรียญเสมาพุทธซ้อน

 

 

ใบสั่งจองวัตถุมงคลพระขุนแผนเนื้อผงว่าน (ดาวโหลดแบบฟอร์ม)

 พระครูวิมลสมณวัตร  (หลวงพ่อเพี้ยน อคฺคธมฺโม)

วัดเกริ่นกฐิน ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์

วันที่..................เดือน..........................พ.ศ....2559

ชื่อผู้จอง .............................นามสกุล...........................หมู่ที่........................ซอย/ถนน............................ตำบล/แขวง...................อำเภอ...........................จังหวัด.......................... รหัสไปรษณีย์..................เบอร์โทรติดต่อ.................................

ลำดับ

รายการ

 สร้างตามสั่งจอง

ราคา

จำนวนจอง

จำนวนเงิน

1.

พระขุนแผน เนื้อชานหมาก  เกศา,พลอย,ผงอิทธิเจสายหลวงปู่มั่น; ผงขี้ธูป "พระแก้วมรกต" วัดพระแก้ว,ผงขี้ธูปจากอุโบสถวัดระฆัง ,ผงขี้ธูปบูชาหลวงพ่อโสธร,ผงขี้ธูปบูชาเสาหลักเมืองรุงเทพฯ ,เกษา ,ผงอังคารธาตุครูบาชุ่ม โพธิโก,เกษาครูบาผัด ผุสสิตธัมโม,ครูบาเปลี่ยน,ครูบาตั๋น ปญฺโญ , เศษทองคำเปลวจากหลวงพ่อเดิม-หลวงปู่ศุข วัดมะขามเฒ่า-  เนื้อผงงาช้างหลวงพ่อแพผสมผงกสิณฯลฯ

 

-

 

 

2.

พระขุนแผนเนื้อผงว่าน108  ตะกรุด กันภัย4ทิศ หลวงพ่อกวย-เดิม  เกศา,พลอย,ผงอิทธิเจสายหลวงปู่มั่น; ผงขี้ธูป "พระแก้วมรกต" วัดพระแก้ว,ผงขี้ธูปจากอุโบสถวัดระฆัง ,ผงขี้ธูปบูชาหลวงพ่อโสธร,ผงขี้ธูปบูชาเสาหลักเมืองกรุงเทพฯ ,เกษา ,ผงอังคารธาตุครูบาชุ่ม โพธิโก,เกษาครูบาผัด ผุสสิตธัมโม,ครูบาเปลี่ยน,ครูบาตั๋น ปญฺโญ , เศษทองคำเปลวจากหลวงพ่อเดิม-หลวงปู่ศุข วัดมะขามเฒ่า-  เนื้อผงงาช้างหลวงพ่อแพผสมผงกสิณฯลฯ

 

-

 

 

3.

พระขุนแผนเนื้อผงใบลาน พุทธคุณ   เกศา,พลอย,ผงอิทธิเจสายหลวงปู่มั่น; ผงขี้ธูป "พระแก้วมรกต" วัดพระแก้ว,ผงขี้ธูปจากอุโบสถวัดระฆัง ,ผงขี้ธูปบูชาหลวงพ่อโสธร,ผงขี้ธูปบูชาเสาหลักเมืองรุงเทพฯ ,เกษา ,ผงอังคารธาตุครูบาชุ่ม โพธิโก,เกษาครูบาผัด ผุสสิตธัมโม,ครูบาเปลี่ยน,ครูบาตั๋น ปญฺโญ , เศษทองคำเปลวจากหลวงพ่อเดิม-หลวงปู่ศุข วัดมะขามเฒ่า-  เนื้อผงงาช้างหลวงพ่อแพผสมผงกสิณฯลฯ

 

-

 

 

4.

พระขุนแผนเนื้อผงอิทธิเจ เกศา,พลอย,ผงอิทธิเจสายหลวงปู่มั่น; ผงขี้ธูป "พระแก้วมรกต" วัดพระแก้ว,ผงขี้ธูปจากอุโบสถวัดระฆัง ,ผงขี้ธูปบูชาหลวงพ่อโสธร,ผงขี้ธูปบูชาเสาหลักเมืองรุงเทพฯ ,เกษา ,ผงอังคารธาตุครูบาชุ่ม โพธิโก,เกษาครูบาผัด ผุสสิตธัมโม,ครูบาเปลี่ยน,ครูบาตั๋น ปญฺโญ , เศษทองคำเปลวจากหลวงพ่อเดิม-หลวงปู่ศุข วัดมะขามเฒ่า- เนื้อผงงาช้างหลวงพ่อแพผสมผงกสิณฯลฯ

 

-

 

 

 

รวมจำนวนทั้งหมด

 

 

 

 

หมายเหตุหตุ: 1.โอนเงินกสิกรไทย สาขาสารภี เชียใหม่  286-2-37703-9 นายภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยง fax สลิปการโอนเงินมา

                  โอนเงิน โอนเงิน/Fax :053-963029 ( 24 ชั่วโมง ) อีเมลล์แจ้งการโอนเงิน มาที่ palakname@hotmail.com

                2.รับพระวันที่ 31 ตุลาคม  2559 เป็นต้นไป                                                                    

คุณภูสวัสดิ์ โทร 081-7842076 (ประชาสัมพันธ์ )www.luangphorpian.com   

  The Lengend of Khun Paenen The Magical power of Khun paen Based on old legends, Khun Paen was handsome and very attractive to ladies.Although, he had many wives, but still many ladies fell in love with him. Khun Paen had magical knowledge. He used magic to make himself invulnerable and unseen to enemies, to change the marching track of the enemies to become labyrinthine field, and to change leaves of the tree to become wasps to sting enemies etc.Khun Paen is also a master in mantra or formulas with supernatural power.They are used for such purposes as stunning enemies, transforming his body into other forms, opening locks and chains, putting everyone else to sleep, and converting sheaves of grass into invulnerable spirit warriors. Khun Phaen also uses love formulas to captivate women, and to allay the wrath of the king. Khun Paen was also the first who created Guman Thong. He brought the dead baby from the womb of the dead Bua Klee, one of his wives, to the Temple outer area within the chanting hall where the Buddha image is placed. The Temple and its outer area are so sacred place that no mighty ghosts or spirits can enter. Based on the legend descriptions, Khun Paen was chanting some sacred mantras to invoke the spirit of Guman Thong while roasting the dead baby on the fire. Guman Thong defended him against enemy spirits, act as spies, got for him money and transported him at speed.Special Khun Paen amulets From above miracle Khun Paen story, many Archans or monks like to make Khun Paen as charming and metta amulets. Personally, I like to collect khun paen amulets as some of it are beautiful and it's effect proven to be good. According to some comments and reviews by the archans, monks and local Thai people, khun paen amulet generally is best for :
1) Able to naturally attract the opposite sex.
2) Get to be liked, trusted, respected and admired by everyone.
3) Get to develop indestructible confidence and courage.
4) Easiler to ask for favour and help.
5) Gain the "upper hand" in business or career.
6) Sucessful in everything that your do.
7) Great luck and great charm.
8) Victories in all aspects of lifes.

 วัดเกริ่นกฐิน สงวนสิขสิทธิ์ © 2559

 รายการวัตถุมงคล หลวงพ่อเพี้ยน อคฺคธมฺโม วัดเกริ่นกฐิน ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
palakname@hotmail.com เว็บไซต์โดยภูเขา  :บูชาวัตถุมงคล :โทร 081-7842076